និមិត្ត

គោលបំណងរបស់សាលាDTSរបស់យើងគឺដើម្បីបម្រើការជួបផ្ទាល់ទាំងស្រុងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលយើងមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់ ខ្លួនឯង និងពិភពលោក។

យើងចង់ផ្លាស់ប្រែចំពោះរូបរាងកាយខាងក្រៅរបស់យើងទាំងស្រុងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជីវិត និងទទួលបានការជម្រុញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលយើងមិនអាចធ្វើបាន ប៉ុន្តែចង់ ចេញទៅ និងផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកនេះ។

ទីបំផុតគឺផ្តល់អំណាចដល់អ្នកផ្លាស់ប្តូរពិភពលោក។

VISION

As a DTS our aim is to steward radical personal encounters with the Lord that change the way we see God, ourselves, and the world.

We want to be so transformed that our entire outlook on life changes and so inspired by Holy Spirit that we can’t help but want to go out and change the world.

Ultimately, empowering World Changers.

ការផ្តោត

យើងជឿថាព្រះជាម្ចាស់មានផែនការពិសេសចំពោះរបៀបដែលពិភពលោកដំណើរការ ហើយក្នុងរយៈពេលកន្លងមកអ្វីដែលដំណើរការមានការប្រែប្រួលច្រើនផ្ទុយពីរបៀប ដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឱ្យយើងដំណើរការ និងកាន់តែខិតចូលមករបៀបដែលយើងចង់ដំណើរ ការខ្លួនឯងវិញ។ ក្នុងនាមសាលា DTS យើងចង់ទទួលបាននូវព្រះហឫទ័យទ្រង់ចំពោះបញ្ហា និងឥទ្ធិពល គ្រប់ផ្នែក ឬគោលនៃសង្គម ដើម្បីអាចរស់នៅកាន់តែជិតស្និទ្ធ្នជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ និងព្រះវរបិតាចេញពីបំណងចិត្តរបស់មនុស្ស។ ក្នុងរយៈពេលនៃការសិក្សា DTS នេះ អ្នកនឹងទទួលបានការបង្រៀនពីឧបករណ៍ និងជំនាញ ពីរបៀបនៃការជះឥទ្ធិពលចំពោះគោលជាក់លាក់នៃសង្គមដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែមានឥទ្ធិពល មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងផ្នែកទាំងអស់នោះទាំងក្នុងពេលសិក្សានៅ DTS និងនៅពិភពខាងក្រៅ។

FOCUS

We believe that God has a specific design for how the world is to work, and that over time the way things are being run have been skewed farther from how God wants us to run things and closer to how we want to run them. As a DTS we want to get GOD’s heart for these issues and influence all areas, or spheres, of society, to live closer to the will of God and farther from the will of man. During this DTS you will be taught tools and skills as to how to influence specific spheres of society so that you can effectively impact those areas both inside the DTS and out in the world.
Play Video

ព័ត៌មាន (INFORMATION)

កាលបរិច្ឆេទ​ (DATE)

LECTURE:
January 7 – April 7

OUTREACH:
April 8 – June 2

តម្លៃ (COST)

LECTURE:
Country A: $1500
Country B: $1000
Country C: $500
Khmer: $400

OUTREACH:
$800-2500

ភាសា (LANGUAGES)

អង់គ្លេស
English

ខ្មែរ
Khmer

លក្ខខ័ណ្ឌ (PREREQUISITES)

អ្នកត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យ។
បើអ្នកយកកូនមកជាមួយ អ្នកត្រូវតែមានអ្នកមើលថែមកជាមួយ។

You need to have finished high school.
If you bring children, also bring a nanny.

កាលវិភាគ (SCHEDULE)

មេរៀន (LECTURE)

Jan 7 – Feb 23
2 months

មេរៀន (LECTURE)

Feb 24 – Mar 10
2 weeks

បេសកកម្ម (MINI-OUTREACH)

Mar 11 – Mar 24
2 weeks

មេរៀន (LECTURE)

Mar 25 – Apr 7
2 weeks

បេសកកម្ម (OUTREACH)

April 8 – Jun 2
2 months

ប្រធានបទ

 • ខ្មែរ

Topics

 • Character and Nature of God
 • Hearing the Voice of the Lord
 • Repentance and Forgiveness
 • Spiritual Warfare
 • Father Heart of God
 • Holy Spirit
 • Evangelism 
 • Fear of the Lord
 • Relationships
 • Identity
 • 7 Spheres of Society
 • Missions
អាជីវកម្ម

គោលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់គោលនៃអាជីវកម្មគឺដើម្បីអនុញ្ញាតិឱ្យទទួលបានការ
ផ្គត់ផ្គង់ និងគំរូនៃការបម្រើ។ គោលនៃសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយភាពច្នៃប្រឌិតនៃ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា។ យើងចង់បង្ហាញប្រាប់ថាអ្នកអាចដំណើរការអាជីវកម្មដែល ទទួលបានផលចំណេញក្នុងគុណតម្លៃគ្រីស្តបរិស័ទដែលមានឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍ជា វិជ្ជមាន។

BUSINESS
God’s purpose for the Business Sphere is to release provision and model stewardship. The sphere of economics is launched with the creative inventions of science and technology. We want to show that you can run a profitable business on Christian values that impacts the community positively.
ការអប់រំ

ព្រះហឬទ័យរបស់ព្រះគឺគោលនៃការអប់រំត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងន័យផ្តល់ការហ្វឹកហ្វឺន និងពហុគុណ។ យើងចង់ឃើញសិស្សដែលទទួលបានការបំពាក់បំប៉នស្វែងរកឃើញនូវ គោលដៅដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានឱ្យ និងបំពាក់បំប៉នដើម្បីឱ្យមានភាពស្មោះត្រង់តាម រយៈការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។

EDUCATION
God’s purpose is that the educational sphere is designed to be a means of discipleship and multiplication. We want to see all students being equipped to discover their God-given destiny and be equipped for fruitfulness within the call of God on their lives.
ការផ្សព្វផ្សាយ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាផ្នែកមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមនាសម័យកាលនេះ។ YouTube, Twitter, Facespace, និង Instabook ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីយុវជន និងយុវវ័យ។ យើងចង់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ ហើយបង្ហាញថាអ្នកអាចបង្កើតនូវគុណភាពនៃការ ផ្សព្វផ្សាយខណៈដែលបំពាក់នូវគុណតម្លៃគ្រីស្តបរិស័ទ។
MEDIA
Media is one of the most Influential areas of society for this Generation. Youtube, Twitter, Facespace, and Instabook have caught the attention of youth and adults alike. We want to use that platform and show that you can make quality media while instilling Christian values.
ការអបអរសាទរ
បំណងព្រះហឬទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់គោលនៃការអបអរសាទរគឺដើម្បីនាំសេចក្តីសង្ឃឹម និងកសាងសហគមន៍បន្ថែមជាមួយព្រះសព្វព្រះទ័យការអបអរជាខ្លាំងដូចមានចែងក្នុងសញ្ញា ចាស់។ ទ្រង់បង្គាប់ដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឱ្យធ្វើពិធីជប់លៀង ៧ដងក្នុងមួយឆ្នាំ!!! ដូច្នេះតើ ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអាចនាំព្រះយេស៊ូមកកាន់ពិធីជប់លៀង កីឡា តន្ត្រី និងសិល្បៈរបស់យើង?
CELEBRATION
God’s purposes for the sphere of celebration is to bring hope and build community plus God Likes to Party, so much that in the old testament, He commanded the Israelites to Party 7 times a year!!! So why cant we bring Jesus Back into our parties, sports, music and art?

បេសកកម្ម

ក្នុងដំណាក់កាលបញ្ចប់នៃថ្នាក់រៀនរបស់យើង សិស្សមានឱកាស “ធ្វើឱ្យគេបានស្គាល់ព្រះ” នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការចុះបេសកកម្ម។ ដំណឹងល្អចាប់ផ្តើមរស់រវ៉ើកពេលដែលសិស្សចាប់ ផ្តើមបោះជំហានចេញដោយជំនឿដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អ ធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកដល់អ្នកជឿថ្មី និងព្យាបាលជម្ងឺ (ម៉ាកុល ១៦:១៥-១៨)។ បេសកកម្មគឺជាពេលវេលាដ៏រំភើបរីករាយក្នុងគ្រា ប្រថុយប្រថាន និងដំណើរផ្សងព្រេង ក្នុងនាមជាក្រុមដែលបម្រើជាមួយអ្នកជឿក្នុងស្រុកៈ ជីវិតផ្លាស់ប្រែ និងមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់នៃអង្គព្រះគ្រីស្ត។

OUTREACH

At the completion of the classroom phase, students have the opportunity to ‘make God known’ in the outreach phase. The Gospel comes alive as students step out in faith to preach the good news, baptize new believers and heal the sick (Mark 16:15-18). Outreach is an exhilarating time of risk and adventure, as teams serve with local believers: transforming lives and impacting society with the love of Jesus Christ.